Garager

Udlejning af garager

Grundejerforeningen Rørlandsvænge


Grundejerforeningen råder over et garageanlæg med 67 garager, som udlejes af foreningen.


 

Her finder du  information omkring udlejning af garager

Udlejning af garager


Garage leje pr. mdr.: kr. 225,00

Depositum kr. 500,00 (tilbagebetales ved opsigelse og aflevering af nøgler samt rengjort og tømt garage).


Ønsker man at leje en garage, skal man tage kontakt til bestyrelsen enten via mail eller pr. telefon, Bestyrelsens mail adresser og telefon numre findes her på hjemmesiden.


Der er som regel ventetid på at få en garage, og man vil blive registreret på en venteliste i den rækkefølge, man har henvendt sig.


Ved leje af en garage udarbejdes en skriftlig lejekontrakt, og der udleveres 2 stk. nøgler. Begge nøgler skal afleveres ved lejemålets opsigelse, ellers vil omkostningerne til fremskaffelse af ny (system)nøgle blive trukket fra depositum.


Første måneds leje samt depositum indbetales på udleveret indbetalingskort. Lejer er iht. den underskrevne lejekontrakt forpligtet til at tilmelde den fremtidige lejebetaling til betalingsservice. Hvis ikke lejebetalingen tilmeldes betalingsservice er det misvedligeholdelse af den indgåede lejekontrakt, og udlejer kan opsige lejemålet. 


Det er ikke tilladt at fremleje garagen. Fremleje betragtes som misligholdelse af lejekontrakten, hvorfor lejemålet i så fald vil blive ophævet, og alle omkostninger afholdes af lejer.


Opsigelse skal ske med mindst en måneds varsel gældende fra udgangen af en måned. Nøglerne skal være foreningen i hænde inden udløbet af den måned, hvori opsigelsen sker. Opsigelsen kan kun ske med frigørende virkning til et bestyrelsesmedlem.


Renovering af garager

Foreningens garager gennemgår i disse år en løbende indvendig renovering. Bestyrelsen tilstræber således at renovere mindst 6 garager årligt. Der kan derfor forekomme nogle rokader på lejemål. Dette for at de hyrede håndværkere kan få adgang til garagerne.


Hvis garagens indhold kan samles i midten med mindst én meter til muren på alle sider, vil det dog være muligt at gennemføre renoveringen, uden at lejer skal flyttes til en anden garage.

Lejer vil blive kontaktet i godt tid.


Vi beder foreningens medlemmer om forståelse for ovenstående og beklager på forhånd ulejligheden.